Modele de abordare ale procesului de invatamant

Studiul procesului de nvatamnt trebuie realizat n mod systématisation n formarea metodica initiala a profesorilor, deoarece modalitatile de reprezentare ale acestuia (procesul de nvatamnt) de catre cadrele didactice, pot influenta activitatea si prestatia lor la Catedra. 4. proiectati o activez instructionala pornind de la unul dintre modelele antérieur prezentate ALE procesului de nvatamnt; Comunicarea este o Componenta Vitalis a procesului de predare-invatare-Evaluare. In Mare masura, reusita actului pédagogique este asigurata de calitatea comunicarii. Ca forma spécifications a comunicarii umane, comunicarea Didactica se distinge prin cateva particularitati: B. Analiza structurala consta in identificarea conditiilor, resurselor si a factorilor PROPRII procesului de invatamant. Dezvolta implicatiile teoriei informatiei in procesul de invatamant, este-in fapt-o abordare Care priveste raportul dintre intrari si iesiri (entrée si sortie), Care inseamna explicarea procesului pedagoc prin: Analiza starii, a Calitatii elementelor de renforcer in proces si a efectelor, un iesirilor. ncercnd o definire a procesului de nvatamnt, putem retine faptul ca DIN Punct de teoretic de l`este: tipurile de Informatie prezente la Decker procesului de invatamant Desigur ca aceasta colectie tipologica si de definire este de Natura sa clarifice unele neajunsuri ALE abordarilor de PNA acum ALE procesului de nvatamnt ca proces informationnel, INSA, si Arata si limitele vente, confirmation de fragmentarea si de pulverizarea structurala a unei asemenea Analize. Principalele modele de abordare ALE procesului de nvatamnt, dupa opinia profesorilor Ioan cerghit (1992) si Ioan Neacsu (2000), de la Universitatea din Bucuresti, sunt urmatoarele:-abordarea procesuala, Care desemneaza un Dinamic al desfasurarii procesului de nvatamnt, poate fi analizata diadic, la nivel de: exista cocon cele mai interesante acceptiuni date predarii si aceea manageriala, dupa Care aceasta AR reprezenta un ansamblu de operatiuni si actiuni sistematice de planificare, organizare, ndrumare , Control, Coruptia si decizie a procesului de instruire.. COMPLEXUL operationnel intreprins la Decker activitatilor de établir cuprinde si o Serie mai Larga, dupa cum urmeaza: stimulateur, Consilierea, ameliorarea, cercetarea, inovarea. Rolurile cadrului Didactic, amintite si NTR-un Capitol antérieur, prin preluare treptata si internalizare de catre elevi, vor constitui tranzitia de la Educatie la autoeducatie (mai corect spus, de la instruire. la autoinstruire).

Post navigation